Hur lär sig elever? - Framgångsfaktorer i undervisningen

Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17

Camillas klassrum är flerspråkigt där mångfald är normen.Ett klassrum där inkludering och interkulturellt förhållningssätt är utgångspunkten. I Camillas klassrum är höga förväntningar, en strukturerad undervisning och ett relationellt lärande några av de byggstenar som enligt forskning och erfarenhet visat sig vara framgångsfaktorer för att elever lär sig bäst. Ta del av vad forskningen säger och av goda exempel från klassrummet.