Hur kan en skola jobba för ökad fysisk aktivitet?

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 13:00 – 13:45

Sal 5

Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Digitala verktyget Pep Skola är initierat av Generation Pep i samarbete med fyra pilotskolor samt forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. På kort tid har över tusen skolor signat upp sig på Pepskola.se. Rektor Annica Clarin från Korpadalsskolan, berättar mer om hur man kan organisera rörelse och hälsa utifrån ett helhets- och främjande perspektiv med stöd av det digitala verktyget Pep Skola, samt om effekten hos lärare och eleverna. På plats är även projektledare Marie Harding från Generation Pep, för att ge tips på hur ni kan komma igång…