Hur kan digitala verktyg främja flerspråkighet?

Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 09:30 – 10:15

Sal 1

Hur kan vi som pedagoger visa intresse för att lära sig ny kultur och nytt språk? Hur kan vi uppmuntra barnen att använda sitt modersmål i samtal med sina föräldrar och kompisar som talar samma språk? Ett enkelt sätt är att visa intresse, synliggöra och uppmärksamma flerspråkighet i barngruppen är att vara nyfiken till flerspråkighet och se till att barnens modersmål syns på avdelningen. Genom dialog med vårdnadshavaren ökar pedagogen sin kompetens om flerspråkighet och skaffa kunskap om barnets språksituation för att på bästa sätt kunna stödja barnets språkutveckling.
Mahroo beskriver hur förskolan kan använda sig av digitalverktyg samt erbjuder en uppmuntrande miljö där alla språk som finns i barngruppen uppmärksammas.