Hur kan den fysiska lärmiljön skapa motivation?

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 09:30 – 10:15

Sal 3

Katrin har varit med och arbetat i projektet Från lokal till lärmiljö sedan uppstart på Uggleskolan. Detta har banat vägen för ett inkluderande undervisningssätt där anpassningar sker på gruppnivå för att gynna de som har behov på en individuell nivå. Katrin menar att intresset för att utmana och utveckla klassrumsmiljön för att skapa motivation, trygghet och glädje för lärande är något som driver både henne och eleverna framåt. Hur spelar den fysiska lärmiljön och motivationen roll, och hur hittar vi nya vägar för att nå eleverna? Hur breddar vi möjligheterna för att alla elever ska utmanas i sitt lärande? Kom och låt dig inspireras!