Hur funkar internet?

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap

2017-10-30 11:15 – 12:00

SAL 3

Vad är det vi använder varje dag, som anförtror våra hemligaste hemligheter och lägger stora delar av vårt liv i, utan att veta hur det fungerar? Internet så klart. Trots att det är en viktig del av våra liv och trots att det har påverkat vårt samhälle mer än många andra uppfinningar, är det få som vet vad internet egentligen är och att det till exempel inte är samma sak som webben. Karin Nygårds ägnade ett år till att ta reda på allt som är viktigt att veta för att skriva faktaboken Så funkar internet. I sin föreläsning ger hon grunderna, berättar det viktigaste och bjuder på de roligaste historierna.