Hur bemöter jag elever som beter sig utmanande?

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret, Särskola

2019-10-17 15:15 – 16:00

Sal 2

Svensk skola står inför en av sina största utmaningar och vi har inte råd att blunda! – nämligen trygghet och studiero med fokus på den sociala lärmiljön. Statistiken kring det grova våldet ökar i skolan parallellt med elever som går ut med otillräckliga betyg för att vara behörig till gymnasiet – detta samtidigt som politiker försöker vinna röster i frågan och pedagoger som förväntas följa de icke fungerande disciplinära åtgärderna i skollagen.
Kom och lär dig knäcka den sociala koden!