Hur bedriver vi en skola som inkluderar alla elever oavsett ekonomiska förutsättningar?

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 14:15 – 15:00

Sal 3

Barn i Sverige växer upp med väldigt olika ekonomiska förutsättningar. I Malmö lever vart fjärde barn i barnfattigdom. Det får konsekvenser både för det enskilda barnet och för samhället i stort. Det innebär dessutom utmaningar för skolan. Hur bedriver vi en skola som inkluderar alla elever oavsett ekonomiska förutsättningar? Vilka är konsekvenserna för barn som växer upp i familjer där pengarna inte räcker till? Hur kan skolan kompensera för att de ska kunna delta på lika villkor? I över hundra år har Majblomman stått på barnens sida och finns för att alla barn i Sverige ska kunna tro på sig själva och drömma stort oavsett sin familjs ekonomi.