Hur arbetar Malmö stad med fritidshemsutveckling?

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 13:00 – 13:45

Sal 4

Vad händer i Malmö stads fritidshemsverksamhet? Hur möter vi framtiden, höjer kvalitén och likvärdigheten på våra fritidshem för en ökad måluppfyllelse hos våra elever? Lyssna till Jörgen, Camilla och Jessika om hur Malmö stad arbetar med utvecklingen av fritidshemmen.