Hjärnan och stress - en rörlig historia

Grundskola, Gymnasieskola, Hälsa i en digital kontext, Pedagogik- och didaktikspåret, Särskola

2018-10-18 10:15 – 11:00

SAL 2

Syftet med föreläsningen är att förklara vad som orsakar stress men också hur stressen påverkar mentala förmågor som förståelse, minnesinkodning och koncentration. Syftet är också att ge pedagoger klassrumsnära strategier för hur man kan skapa en miljö som minskar stressen samt lära eleverna strategier för att hantera stress och oro. En enkel strategi för att minska stress är fysisk aktivitet och rörelse. Under föreläsningen kommer publiken att prova enkla sätt att infoga rörelse i klassrummet i form av dopaminfyllda brainbreaks.