Hjärnan i skolan - Vad händer i hjärnan när vi lär oss?

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-31 15:45 – 16:30

SAL 2

Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Vad krävs för att omvandla information till kunskap och hur kan vi bäst skapa förutsättningar för att detta ska ske? Här får vi höra om forskningen bakom hjärnans kognitiva funktioner och deras förhållande till skolprestation. Var ligger flaskhalsen för inlärning och hur kan man påverka den? Kan träning av hjärnan göra att man blir bättre på att lära sig? Det och mycket mer diskuteras i denna lättsmälta forskningsbaserade föreläsning.