Framtidssäkra ditt klassrum eller din skola

Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 09:30 – 10:15

Sal 2

Vi vet idag mycket mer om den framtid våra elever ska möta än vi tror. En ökad miljömedvetenhet och kunskaper om de globala utmaningar vi står inför ger oss starka indikationer på vilka förmågor som kommer att vara viktiga att utveckla för att vi ska stå rustade inför framtiden. Angelica Hedin, tidigare rektor, berättar om HUR du som lärare eller skolledare kan framtidssäkra ditt klassrum eller din skola för att skapa de allra bästa förutsättningarna för eleverna att lära mer och förbereda dem för yrken som molnvakt, DNA-coach eller AI-utvecklare. Angelica kommer att ge konkreta exempel på hur man framtidssäkrar undervisningen genom att kombinera STEAM med SKILLS i klassrummet och hur man i sitt ledarskap strategiskt kan skapa förutsättningar för detta.