Framtiden i en icke-linjär förändring

Styrnings- och ledningsspåret

2018-10-18 14:30 – 15:30

SAL Styrning & ledning

Vilka blir vinnarna nu när den nya tekniken plötsligt fått fullt genomslag och bara växer? Vilka möjligheter har faktiskt skapats för länder, regioner och städer / landsbygd samt för dig som ledare i en skola? Framförallt vart kommer framtiden ta oss? Hur bör vi till exempel förhålla oss till begrepp och fenomen som AI, bitcoin och ett Internet som faktiskt redan nu innehåller allt. Hur bör vi som ledare förhålla oss till vår gemensamma nära framtid?