"Förskolepodden - Vi pratar förskola" - LIVEpodd

”Förskolepodden – Vi pratar förskola” startades i april 2016 av Josefin Malm och Sofie Källhage, som till vardags jobbar som förskollärare i Göteborg. Båda brinner för skolutveckling och kollegial reflektion och var först i Sverige att starta en podcast om förskolan, som ett sätt att skapa en dialog om och kring verksamheten. ”I vår podcast träffar vi gäster, både inom förskolan och inom andra branscher relaterade till barn, relationer och arbetsmiljö. Vi reflekterar och kopplar till vårt uppdrag som förskollärare och vår ambition är att höja professionen och förståelsen för vårt uppdrag”.
På SETT SYD kommer Josefin och Sofie att LIVEpodda i SETTdate. De kommer att intervjua talare och reflektera om förskolan och dess utveckling. Välkomna!

SETTdate