Förskolan i den digital tidsåldern

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 15:15 – 16:00

SAL 1

Att leda, och leva, som du lär är väldigt viktigt. Det digitala arbetet är viktigt och inte något som snart är förbi. När vi pratar om digitalisering i förskolan, och i skolan, så måste vi komma ihåg att det inte är en fråga om ett IT-projekt utan ett utvecklingsarbete där ledarskap är den viktigaste framgångsfaktorn. Digitalisering är mer än datorer och lärplattor, det handlar om att förändra arbetssätt, att få en samsyn på vad digital kompetens är och hur digital undervisning ser ut. Den digitala kompetensen hos förskollärarna och barnskötarna är en avgörande faktor för att användningen av digital teknik skall bli en naturlig del i verksamheten och det är först då barnen kan utveckla sin digitala kompetens och utbildning i förskolan kan bli likvärdig. Den digitala kompetens barnen får under sina första utbildningsår lägger grunden för att de så småningom skall bli fullvärdiga samhällsmedborgare. Förskolan skall förbereda barnen för livet – inte för skolan, men det är av stor vikt att hela utbildningsresan bygger på en progression.