Förändring och ledarskap - erfarenhetens läxor

Styrnings- och ledningsspåret

2017-10-31 10:00 – 11:00

SAL Styrning & Ledning

Målgrupp: Styrnings- och ledningsspåret

Det ställs allt högre krav på organisationers förmåga att genomföra förändringar. Samtidigt vet vi av erfarenhet att det är lätt att besluta om en förändring, svårigheten ligger i att få med sig människor och att börja tänka och agera annorlunda. Mobilisera kraften i din organisation och använd förändringsarbetet för att bygga ett vinnande team.