Flerspråkighet och litteracitet

Flerspråkighet, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 13:00 – 13:45

SAL 2

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har avgörande betydelse för flerspråkiga elevers lärande. Men vad innebär det att utveckla litteracitet på ett andraspråk och vilka utmaningar ställs lärare och flerspråkiga elever inför i dagens mångkulturella klassrum? Föreläsningen tar upp hur lärare ta tillvara på elevernas flerspråkighet och stötta litteracitetsutvecklingen.