Ett digitaliseringsarbete i framkant - så lyckas du som huvudman

Ledning- och utvecklingsspåret

2019-10-16 09:30 – 10:15

Sal Ledning & utveckling

Mats Johnsson, enhetschef för digitaliseringsenheten på grundskoleförvaltningen har varit drivande i grundskolornas IT-utveckling och berättar nu om Malmös digitaliseringsresa tillsammans med rektorerna Jenny Nyberg och Rikard Persson. Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har fått utmärkelsen Guldtrappan, ett pris som delas ut till skolhuvudmän i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid.

Nu har du chansen att ta del av de lärdomar Malmö stad gjort och få en inblick de utmaningar man som både huvudman och rektor har i digitaliseringsarbetet, och hur man får alla med på tåget.