En skola i förändring - välmåendet i fokus för ökad måluppfyllelse

Grundskola, Hälsa i en digital kontext, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 11:15 – 12:00

SAL 5

Rektor Anna Rothzén kommer tillsammans med bitr rektor Kalle Arnros prata om skolans snabba förändringsresa. Nordinskolan i Smålandsstenar har på två år förändrat skolans rykte, förbättrat meritvärdet och satsat allt på bättre mående för alla. Resan började med en satsning på puls för att förbättra elevernas fysiska hälsa, vidare med heltidsanställda mentorer för deras psykiska mående och nu en pedagogisk satsning på lärandematriser. Kom och lyssna på hur aktiva val av rektorerna har gett en engagerad personal och en bättre skola. Resan är inte slut och kommer enligt Anna och Kalle inte ta slut bara ändra riktning utifrån skolans behov.