Digitalitetens Punctum

Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 13:00 – 13:45

Sal 1

Meningsfullhet, harmoni och medvetenhet i arbetet med digitala verktyg – finns det? Självklart! Just nu skriver jag, tillsammans med flera intressanta röster, en bok om detta. En bok som lämnar appträsk och apptips bakom oss och där vi istället vill erbjuda ett digitalt punctum, en kärna som förbinder vår praktik i ett meningsskapande. Didaktiska frågor och hållbarhet blir vår ledstång i ett sökande efter förståelse och undervisningspraktik där vi skapar pedagogiska val som stödjer barns utveckling och lärande.