Digitalisering + värdegrund = nätvett

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-16 11:00 – 11:45

Sal 4

Vad gör våra elever på nätet, och hur rustar vi dem för livet online? På Backaskolan (F-3) tar fritidspedagoger, lärare och skolbibliotekarien ett samlat grepp om nätvettsundervisningen i samtliga årskurser. Fritidspedagoger har en central roll som engagerade vuxna förebilder i hur vi kan använda digital kommunikation på ett ansvarsfullt sätt. Talarna föreläser om sina erfarenheter från fritidshemmet i åk 3, där de arbetar med nätvett både på lektionstid och på eftermiddagarna genom högläsning, dilemmadiskussioner och små samtalsgrupper.

På Sankt Hansgården (4-6) är naturen och hållbarhetstänket alltid närvarande, då det på fritidshemmet odlas egna grönsaker och föds upp djur. Men kan omsorg om djur, miljö och varandra kombineras med digitalisering? Behöver det stå i motsats till varandra? Henrik och Viktor inspirerar kring hur vi kan använda digitala verktyg på fritidshemmet.