Digitalisering i förskolans läroplan

Förskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 14:15 – 15:00

Sal 1

Nu har förskolans läroplan trätt i kraft och för första gången finns digitalisering med. Vad innebär det för utbildningen i förskolan och vad behöver förändras i undervisningen? Välkomna till en föreläsning där didaktiken är i fokus!