Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 13:00 – 13:45

Sal 1

Undervisning i förskolan ska ske på vetenskaplig grund – men är det möjligt när det gäller digitala verktyg? Föreläsningen ger många illustrativa exempel på hur det kan gå till samt lyfter såväl möjligheter som utmaningar. Med ett ordentligt grepp om begreppet ”adekvat digital kompetens” och dess tre delmål med fokus på elever, rektorer och förskollärare diskuteras bland annat åtta vanligt förekommande påståenden om barn och digitalisering samt förändringsledarskap i en digitaliserad förskola med fokus på ett förändrat mindset.