Digitalisering av nationella prov - Lärarperspektivet

Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 09:30 – 10:15

Sal 4

Vad är bra för dig som lärare att veta inför att de nationella proven blir digitala 2022? Vilken kompetens och vilken utrustning behövs för att göra proven digitalt? Ta del av det senaste om digitaliseringen av de nationella proven i detta seminarium från Skolverket.