Digitala vär(l)den - Med barnen i fokus

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskola

2017-10-30 10:00 – 10:45

SAL 3

Det digitala är fortfarande nytt och outforskat för många av oss. Gör det att verktyg och appar har en tendens att hamna främst i vårt synfält? Kan tips och trix göra att vårt eget utforskande av det digitala satt barnen i det andra rummet? Där barnen blir objekt att applicera vår nya nyvunna kunskap om digitalitet på, snarare än tillsammans med? Hur kan vi göra barnen till huvudpersoner i vårt arbete på förskolan, där digitala verktyg är ett stöd och inte ett fokus? Under föreläsningen kommer Erika bland annat att lyfta ämnen som dokumentation, multimodalitet och digital jämlikhet. Föreläsningen innehåller såväl praktik som teori.