Digital kompetens i vår likvärdiga skola

Digital kompetens, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 13:00 – 13:45

SAL 5

Kan man undervisa utan digitala hjälpmedel i dagens skola? Vi kan inte det!
Vår resa mot en likvärdig skola i Gislaveds kommun tog ny fart 2012 med införandet av 1 till 1. Den digitala tekniken gav nya möjligheter att undervisa ALLA elever. Vi är fortfarande på en resa där vi gärna vill dela med oss av våra lärdomar kring den digitala tekniken och pedagogiken i förskola och grundskola.

Enligt oss är en av framgångsfaktorerna för en lyckad digital miljö att ALLA ska med, inte bara ”eldsjälarna”. Vår verksamhet bjuder på många praktiska exempel på undervisning med digital teknik men även hur vi på förvaltningsnivå organiserat för bästa likvärdiga skola.