Digital kompetens i förskoleklassen

Förskola, Förskoleklass, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 10:00 – 10:45

SAL 5

Vad har löpsedeln “Husieskolan stängs! Blir en soptipp!”, barnprogrammet “Labyrint/Daidalos” och Kim, en malmöbo från 2118 som behöver hjälp att rena vatten, rädda klimatet och få maten att räcka gemensamt? Jo, allt är delar av hur vi har arbetat med de fyra aspekterna av digital kompetens i förskoleklasserna på Husieskolan för att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas i en ständigt föränderlig värld.