Digital kompetens i förskolan

Digital kompetens, Förskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-19 13:00 – 13:45

SAL 3

Den digitala kompetensen ser väldigt olika ut inom svensk förskola. Kan förskolan genom värdegrundsarbete, undervisning och de nya skrivningarna i läroplanen bidra till att minska skillnaderna? Hur man förhåller sig till digitalisering som pedagog och vad barnen får prova på att göra är två viktiga delar i denna förändring. Träffa Skolverkets Adrian Forssander och Markus Bergenord för att höra det senaste om förändringarna av förskolans läroplan, digitalisering i förskolan och den nya webbkursen som kommer i höst