Digital kompetens är mer än bara programmering

Digital kompetens, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 10:00 – 10:45

SAL 3

– så här kan du arbeta med digital kompetens

Kristina Alexanderson kommer att prata om hur du som pedgog kan arbeta med att stärka dina elevers digitala kompetens i programmering, men också i form av digitalt skapande, ett kritiskt och medvetet arbete med digitala verktyg i undervisningen.