Den professionella resan som lärare

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-30 15:30 – 16:15

SAL 3

Simen har alltid gillat att vara lärare, men det tog 12 år innan han kände en genuin yrkesstolthet och 15 år innan han kunde definiera vad som faktiskt gjorde att han kunde beskriva sig själv som en professionell utövare av läraryrket. I sin föreläsning beskriver Simen sin professionella resa som lärare. Genom sin föreläsning vill han inspirera andra lärare att utveckla en professionell självtillit. Fokus ligger på verkligheten vi alla står i varje dag, det vill säga klassrummet och mötet med eleverna.