Demokrati i skolan och för framtiden

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskoleklass, Grundskola

2017-10-31 10:00 – 10:45

SAL 4

Vi lever i en tid där det är viktigt att på många nivåer arbeta med fördjupad förståelse av demokratiska värden och processer i skolan. Hur skapar du som ledare ett klassrum tillsammans med dina elever som präglas av demokrati ”på riktigt”? Hur kan du som ledare tillsammans med dina elever skapa en trygg studie och nätmiljö som präglas av respekt?