Central och lokal satsning på skolbibliotek

Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 11:00 – 11:45

Sal 3

På Malmö stads grundskolor har det skett en positiv utveckling av skolbiblioteksverksamheten de senaste åren. Men hur kan denna utveckling förklaras? Förstärkta mål kring skolbiblioteket i läroplanen, en biblioteksplan som lyfter skolbibliotekets roll för en ökad måluppfyllelse är två av de viktiga faktorerna. Vilka centrala och lokala satsningar skapar fler möjligheter och likvärdiga förutsättningar för skolbiblioteksverksamheten och vilka utmaningar står vi inför? Maria Schedvin leder oss genom Malmö stads resa till skolbibliotek i världsklass!