Berättandets konst och ledarskap

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskola, Förskoleklass, Grundskola

2017-10-31 13:00 – 13:45

SAL 5

Vet du vad du varit med om innan du berättat om det?
Vet du vad du vet innan du berättat om det?
Vem har makten över berättelserna om vår värld?
Om berättandets och lyssnandets konster.

I en tillvaro där budskapen från alla möjliga och omöjliga håll haglar, hörs inte alla röster. Låt oss sätta oss en stund och lyssna, tala, samtala och berätta. Låt barnen berätta, samtala, tala och lyssna till varandra och de vuxna.