Autentiskt arbete i en internationell kontext

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 10:00 – 10:45

SAL 5

Hur kan du arbeta enkelt med internationella kontakter? Hur kan du skaffa autentiska mottagare till dina elevers alster? Hur kan du överbrygga gränserna utan att lämna skolan? Hur kan du använda dig av det du redan arbetar med i klassrummet fast i en internationell kontext? I denna föreläsning berättar jag hur du kan du inspirera och motivera dina elever, fördjupa deras kunskaper, arbeta med deras förmågor och samtidigt också få ett mervärde också för dig som pedagog. Nyfiken? Varmt välkommen!