Att systematiskt kvalitetssäkra ett fritidshem

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Fritidshem, Grundskola

2017-10-31 14:15 – 15:00

SAL 5

På Maria Parkskolan i Helsingborg kom vi tidigt igång med utvecklingen av vårt systematiska kvalitetsarbete för fritidshem. Nu kan vi se tillbaka på hur vår process tog sin start, det resultat som kommit ut av det och alla erfarenheter det givit oss på vägen. Vi har nu fått ett verktyg som hjälper oss höja kvaliteten på vår verksamhet och som skapar likvärdighet mellan de olika avdelningarna på skolan. Modellen har rönt uppmärksamhet även långt utanför vår hemkommun.

Pernilla Prahl, Maria Pettersson och Mikael Andersson från utvecklingsgruppen kommer att berätta om vilka tankar som format kvalitetsarbetet, vårt perspektiv på kvalitet, utveckling och lärande i fritidshem samt vad vi ser för utmaningar i framtiden.