Att skapa arbetsro i livliga klasser

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-31 10:00 – 10:45

SAL 1

Känna trygghet, vara med i en gemenskap, veta att ingen kommer skratta åt en eller att inte bli lämnad ensam. Det låter som en självklarhet för alla elever i en svensk skola. Med konkreta tips, vetenskaplig forskning och beprövade metoder har jag hittat ett sätt att nå väldigt goda kunskapsresultat i de livligaste klasser. Jag har alltid dragits till utmaningen att få de elever som inte hittar sin plats i skolan till att göra det och skapa en positiv bild av skolan där alla lyckas.