Att inte vara som alla andra, om elever som inte passar in

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Grundskola, Gymnasieskola

2017-10-30 13:15 – 14:00

SAL 4

Alla lärare möter elever som avviker från det som har bestämts som det normativa och eftersträvansvärda i skolan. Dessa elever ska inkluderas för en undervisning som är tillgänglig för dem. Jonas talar om inkludering, normavvikelser och att vända från ett bristperspektiv till att se elevernas möjligheter utifrån sina erfarenheter på Fryshusets gymnasiums särskola och som förstelärare i specialpedagogik.