Att inspirera & motivera med social träning & relationer!

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Hälsa i en digital kontext, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18

Att skapa ett team av en klass med inspiration, relationer & social träning, samt att skapa lust att lära sig för att driva sin egen utveckling framåt utan press & stress.