Att inspirera & motivera med social träning & relationer!

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Hälsa i en digital kontext, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2018-10-18 13:00 – 13:45

SAL 1

Hur får vi eleverna motiverade och vilka är nycklarna? Vågar vi tänka utanför boxen och hur går det i så fall till?
Hur bekräftar vi eleverna så att de känner att vi ser dem?
Rickard Nordström tar med dig på sin resa för att skapa ett team av en klass med inspiration, relationer & social träning. Han visar även hur du kan skapa lust att lära, för att driva sin egen utveckling framåt utan press & stress.