Att finna ARBETSGLÄDJE i det pågående ögonblicket.

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret, Särskola

2018-10-19 15:15 – 16:00

SAL 2

Hur många millimeter måste du resa för att hitta glädje?
Hur många sekunder behöver du vänta för att finna sinnesfrid?
Hur många tankar behöver du tänka för att uppleva självförtroende?
Vad sägs om noll, noll, noll?

Den bästa versionen av oss själva är alltid tillgänglig, bortom tankarna. Och det bästa av allt … tankar är inget annat än tankar, vad du än må tänka nu. Bara en tanke, alltså.