Arbeta inkluderande med digitala verktyg

Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 14:00 – 14:45

Sal 2

Hur kan digitala verktyg på olika sätt stötta elever med kognitiva utmaningar i skolvardagen? Med utgångspunkt i läroplanen och mångårig gemensam erfarenhet resonerar Joanna Lundin och Patricia Diaz, två av Sveriges ledande pedagoger inom respektive fält, kring utmaningar och möjligheter. De talar bland annat om vad NPF och kognitiva utmaningar kan innebära, hjärnans funktioner samt den fysiska och digitala lärmiljön. Du får även konkreta tips på hur du kan använda digitala verktyg för att kompensera för kognitiva brister.