Annika Dopping - moderator för Styrning- och ledningsspåret

Styrnings- och ledningsspåret

2018-10-18 09:45 – 10:00

SAL Styrning & ledning

Annika Dopping är årets moderator i SETT SYDs Styrnings- och Ledningsspår hälsar er välkomna till första dagen av årets konferens.

Annika har i sitt arbete specialiserat sig på områdena social hållbarhet, ledarskap, entreprenörskap, innovation, miljö, hälsa och mänskliga frågor. En av hennes passioner är att locka fram det bästa i människor och organisationer för att väcka stolthet, framtidstro, innovations- och handlingskraft. Hon brinner för att hjälpa andra utveckla sina verksamheter, både internt och externt, genom oväntade infallsvinklar, omvärldskunskap och ett unikt nätverk.