Allt är möjligt, men vad är önskvärt i nådens år 2018

Styrnings- och ledningsspåret

2018-10-19 14:30 – 15:30

SAL Styrning & ledning

En Bra verksamhet med ett gott resultat har inget med tur eller tillfälligheter att göra. Anders fokuserar på allas personliga ansvar, efter det rådande läge som gäller, där allt är möjligt. En viktig fråga här är vad som egentligen är önskvärt nu här i nådens år 2018. Förändring är inte alltid roligt för alla, men det är högst möjligt om man bara anstränger sig lite, och fokuserar på mod och det kanske ibland lite slitna men så viktiga ordet ”tillit”.