Aldrig mera workshop i iMovie - om operativ och klassrumsnära fortbildning

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskoleklass, Grundskola

2017-10-30 13:00 – 13:45

SAL 1

IKT-pedagogen Olle Strömbeck berättar om hur han, som del i Kvalitetsteamet har fått en helt ny möjlighet att stötta lärarna med att utveckla sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Förutom att beskriva Kvalitetsteamets roll och funktion i Burlövs kommun ger han en inblick i det senaste halvårets uppdrag. På tre av kommunens lågstadieskolor har han tillsammans med två kollegor arbetat med att öka elevaktiviteten genom digitala verktyg, kamratrespons och publicering för verkliga mottagare.