Upptäck natur och samhälle med Geoskolan!

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Pedagogik- och didaktikspåret

2019-10-17 11:00 – 11:45

Sal 5

Utveckla elevernas digitala kompetens med utgångspunkt i geografisk information. Lantmäteriet erbjuder ett undervisningsstöd som kan användas i de flesta ämnen i grundskolan och gymnasiet. Geoskolan innehåller lektionsförslag och ett kartverktyg med geografisk information från Lantmäteriet och andra myndigheter. Här visar vi vad som finns och hur det fungerar!