Barnens rätt till det offentliga rummet

Allmänna lärar- och pedagogspåret, Förskola

2017-10-30 14:30 – 15:15

SAL 2

Hur kan vi skapa möjligheter för barnen att sätta spår i det offentliga rummet? Barnen behöver ha inflytande i samhället, de behöver synas och få ta plats, men hur? Med digitala verktyg som stöd och med en inställning att allt är möjligt kan vi tillsammans sätta spår i varandra, i staden och dess medborgare. Mot en hållbar framtid! Föreläsningen innehåller såväl praktik och teori.