Quantcast

Allmänna lärar- och pedagogspåret

dag 1
30 Okt 2017
dag 2
31 Okt 2017

De är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Sverige utmärker sig genom att exportera Nobelpriset, otaliga innovationer och författarunder. Samtidigt visar studier att elever med högst begåvning mår sämst...
Read More
Mona Liljedahl

Upptäck den digitala världen på ett roligt, lekfullt och lättsamt sätt med IT-klubben

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem & Grundskola Genom IT-klubben ökar vi elevernas digitala kompetens på ett roligt och lekfullt sätt! Vi vill att alla elever ska få upptäcka att IT...
Read More
Annika Faxander
Camilla Askebäck-Diaz

Den professionella resan som lärare

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola & Gymnasieskola Simen har alltid gillat att vara lärare, men det tog 12 år innan han kände en genuin yrkesstolthet och 15 år innan...
Read More
Simen Spurkland

Skrivligheter

Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem och Grundskola Hur designar vi skrivuppgifter som väcker lust, kreativitet och motivation i förskoleklass och de tidiga årskurserna? Skrivuppgifter som inte ställer krav på vår bakgrund, erfarenhet...
Read More
Kim Sjöberg

Samtal i skolan – för lärande och psykisk hälsa

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola & Gymnasieskola Föreläsningen bygger på böckerna Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och den nyligen utkomna, Du behövs som vuxen. En utgångspunkt...
Read More
Petter Iwarsson

Walk the talk – Från Malmö till Tanzania

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass & Grundskola Hur arbetar man ämnesövergripande? Vad finns det för fördelar med det? I samtalet mellan Sara Bruun och Camilla Askebäck Diaz kommer de att diskutera...
Read More
Sara Bruun
Camilla Askebäck-Diaz

The Future is not What it used to be

Learning Technology consultant Abdul Chohan was lead for the digital learning strategy at the Essa Academy, a school situated in a challenging and low socio-economic location in Bolton, UK. Each student possessing...
Read More
Gulwali Passarlay
Abdul Chohan

Neurolärarskap – hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?!

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola och Gymnasieskola Nutidens paradox är att hjärnforskningen går framåt i rasande takt. Hjärnor i kreativt samarbete blir allt viktigare både i skolans värld och...
Read More
Thord Nossborn

Traumamedveten omsorg

Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker, alltifrån att ut­sättas för våld eller brist på omsorg till att befinna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och förståelse för...
Read More
Lina Cagérus Barucija

Sitter filtret i huvudet?

I Norge betonar man i den nya läroplanen till förskolan att en etisk förståelse och digital urskiljning skall utvecklas och appliceras redan i förskolan. Men vad betyder det? Med en stark tro...
Read More
Barbro Hardersen

Mindset, hjärnan och inlärning

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola & Gymnasieskola Här tittar vi närmre på konceptet mindset. Med mindset menas vår attityd kring vår egen inlärningsförmåga och möjligheterna vi har att påverka...
Read More
Stina Söderqvist

Why do we send our kids to school?

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola & Ledarskap What is schools purpose and what is the role of technology? For hundreds of years we’ve sent our kids to...
Read More
Graham Brown-Martin

Digitala vär(l)den – med barnen i fokus

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskola Det digitala är fortfarande nytt och outforskat för många av oss. Gör det att verktyg och appar har en tendens att hamna främst i vårt synfält?...
Read More
Erika Kyrk Seger

Barnens rätt till det offentliga rummet

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskola Hur kan vi skapa möjligheter för barnen att sätta spår i det offentliga rummet? Barnen behöver ha inflytande i samhället, de behöver synas och få ta...
Read More
Emma Lewis

Hur funkar internet? 

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola & Ledarskap Vad är det vi använder varje dag, som anförtror våra hemligaste hemligheter och lägger stora delar av vårt liv i, utan...
Read More
Karin Nygårds

Sandlådenivå, dagisfasoner och lätt som en barnlek? – så förändrar vi diskursen om förskolan

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskola Hur många gånger har vi hört det, att vi i förskolan inte är några riktiga lärare? Hur många gånger har vi tystnat när det vi gör i...
Read More
Linda Linder

VIKTIGT PÅ RIKTIGT

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Grundskola Lotta, Martin och Josef är lärare på Årstaskolan i Stockholm. De har under många år utvecklat arbetssätt och rika uppgifter som spridit sig i hela Sverige...
Read More
Josef Sahlin
Martin Fernström
Lotta Bohlin

MR TOURETTE UNPLUGGED

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskola, Föreskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Ledarskap, Studie- och yrkesvägledare. Mr Tourette Unplugged är ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik och tragik. Pelle Sandstrak berättar och gestaltar de...
Read More
Pelle Sandstrak

NÄTKRÄNKNINGAR OCH SÄKERHET FÖR UNGA

Målgrupp: Förskola, Fsk-klass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola och Ledarskap Jag kommer att berätta vad forskningen säger om kränkningar och säkerhet för unga på nätet. Vidare diskuterar jag vilket ansvar skolan har...
Read More
Elza Dunkels

TalasomTED – tal som berör

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Grundskola För tre år sedan skrev elever i åk 5 tal med målet att beröra. Talen handlade om egna upplevelser, tankar och drömmar. Budskapet var känslomässigt –...
Read More
Josef Sahlin
Martin Fernström
Lotta Bohlin

Kreativ design för lärande – Att leda värdeskapande processer med språket i fokus

Med utgångspunkt i Kreativ design för lärande perspektivet presenteras varför och hur lärare kan arbeta systematiskt med värdeskapande lärande. Skola, arbetsliv och omvärld kopplas samman i tillgängliga lärmiljöer för att...
Read More
Maria Glawe

Traumamedveten omsorg

Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker, alltifrån att ut­sättas för våld eller brist på omsorg till att befinna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och förståelse för...
Read More
Lina Cagérus Barucija

Nyanlända barn – en tillgång i förskolan

Nyanlända barn har samma behov som alla andra barn: De behöver känna tillhörighet, trygghet och sammanhang och de behöver få bekräftelse på att deras styrkor och förmågor ses som värdefulla....
Read More
Maria Wångersjö

Berättandets konst och ledarskap

Vet du varit med om innan du berättat om det? Vet du vad du vet innan du berättat om det? Vem har makten över berättelserna om vår värld? Om berättandets...
Read More
Bengt Söderhäll

Hjärnan i skolan – vad händer i hjärnan när vi lär oss?

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola & Fritidshem Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Vad krävs för att omvandla information till kunskap och hur kan vi bäst...
Read More
Sissela Nutley

Växelverkan – att leda och följa i förskolan

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskola Hur förenar man målstyrt arbete med barns reella inflytande? När är det ok att som pedagog påverka barnens processer och vad av allt som barnen uttrycker...
Read More
Martina Lundström

Undervisa hjärnsmart – konkreta klassrumstips

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass, Grundskola & Gymnasieskola Vår föreläsning handlar om hur du kan undervisa hjärnsmart med utgångspunkt i en del grundläggande principer om hur hjärnan fungerar. Vi ger dig...
Read More
Lena Winqvist
Annika Nilsson

Demokrati i skolan och för framtiden

Spår: Pedagogspåret Målgrupp: Förskoleklass & Grundskola Vi lever i en tid där det är viktigt att på många nivåer arbeta med fördjupad förståelse av demokratiska värden och processer i skolan....
Read More
Sandra Pilemalm