Quantcast

Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet

I oktober drar SETT SYD igång igen – för tredje året i rad! 

Nu har anmälan öppnat!

Två dagar fyllda med inspiration och kunskapsutveckling!

Du som besökare kan vänta dig två intensiva dagar fyllda med kunskap och upplevelser i en kreativ miljö. Det välfyllda konferensprogrammet innehåller en generös bredd av föreläsningar som du kan välja fritt mellan på plats och dessutom ett mycket aktivt mässgolv där olika leverantörer bjuder in till intressanta aktiviteter.

Till dig som lärare, skolledare, förskollärare och pedagog

Om du är lärare, skolledare, förskollärare, pedagog eller jobbar med förvaltningsfrågor så är det här den perfekta mötes- och inspirationsplatsen för dig. Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära.

Läs mer om SETT SYD här!

Teman 2017

Varje år presenteras nya spännande teman som genomsyrar allt innehåll på SETT SYD. Nedan hittar du årets teman.

 

Att leda för lärande

Det råder ingen tvekan om att utmaningarna i skolan och förskolan idag ställer högre krav på ledarskapet då synen på ledare och auktoriteter har förändrats i samhället i stort. Men vad innebär då egentligen ett gott ledarskap i skolan? Hur skapar man en trygg miljö för elever där alla får utrymme att växa och lära? Inom det här temat får du praktiska råd om hur du kan utveckla ditt ledarskap för en ökad arbetsro och effektivitet. Här lyfts också elevdemokrati, och hur man arbetar med det på ett bra sätt utan att frånsäga sig sin auktoritet i klassrummet.

 

Om teknologin är svaret, vad är då frågan? 

Vad är det lärare gör i undervisningen som faktiskt blir bättre när de använder digitala verktyg? Precis som andra metoder och verktyg behöver teknologi användas med pedagogisk förankring på ett sätt som gör positiv skillnad. Inom ramen för det här temat berättar erfarna lärare och skolledare hur de använder teknologi för att lösa några av skolans och förskolans utmaningar. Hur kan du arbeta inkluderande, individualisera undervisningen, arbeta med elevaktiva arbetssätt eller öka motivationen för lärandet, är några av frågorna där teknologi kan vara ett av svaren.
 

 

Hjärnan i den moderna kontexten

Kunskaperna om hjärnan ökar hela tiden. Men hur går vi från denna kunskap till undervisning? Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Hur skapar vi förutsättningar för lärande och minimerar hindren? Inom ramen för det här temat får du chansen att lyssna på intressanta talare som berättar om den senaste forskningen inom neurovetenskapens spännande värld.

 

 

Facebook

Kolla in vår Facebooksida där vi informerar om det senaste från SETT SYD.

  

Twitter

Följ oss på Twitter och läs om de senaste nyheterna.

 

Malmömässan
Mässgatan 5

Samarbetspartner

Arrangörer

Besök våra andra SETT-mässor